Een woning reserveren/aankopen?

Gepost door: Lizzy
Image

Wat zijn nu de stappen die moeten ondernomen worden als je plots voor de woning van jouw dromen staat en zegt, ‘Dit is het, dit wil ik’ ?   

Het eerste wat er moet gebeuren is het invullen van een reserveringscontract samen met de bouwpromotor. Het reserveringsbedrag schommelt van 6.000€ tot 10.000€ afhankelijk van het project en de bouwpromotor.  

Eens dit bedrag is overgemaakt aan de bouwpromotor, wat meestal ter plaatse gebeurt,(nooit betalen aan een makelaar)dan wordt de woning van de markt gehaald en staat dus ‘gereserveerd’ op jouw naam.    

Dit houdt in dat noch de bouwpromotor, noch jijzelf de woning kan verkopen aan derden. Wat wel kan, is dat jijzelf of de bouwpromotor beslist om afstand te nemen van de aankoop. In dat geval moet één van beide partijen het dubbele van het reserveringsbedrag betalen aan de partij die benadeeld wordt.    

Het Número de Entidad de Extranjero (NIE nr.)is een fiscaal identificatienummer voor buitenlanders en noodzakelijk om transacties te doen in Spanje! Dit wordt aangevraagd via jouw advocaat!   

Na deze reservering bezoeken wij samen met onze klant een Nederlandstalige advocaat dewelke wij steeds aanbevelen( het staat je vrij dit zelf te doen) om jouw aankoop juridisch te vertegenwoordigen.    

In Spanje is het een advocaat die verantwoordelijk is voor jouw aankoop en dus niet de notaris. De notaris treedt enkel op als een soort van getuige bij de ondertekening en niks meer. Hij/zij stelt wel degelijk de akte op waarin men de verplichtingen van de partijen vastlegt en ervoor zorgt dat deze partijen deze verplichtingen begrijpt, wat meestal door een tolk of advocaat wordt vertaald.   

Deze zal al het nodige doen en de bouwpromotor contacteren voor het bekomen van  de nodige documenten om het aankoopcontract (wat meestal 1 maand na de reservering plaatsvindt) te ondertekenen.    

Hierbij wordt meestal 20% van de aankoopwaarde gevraagd en wordt het aankoopcontract opgemaakt. Na 3 maand nog eens 20% en al de rest wordt betaald bij het verlijden van de akte. Gemakkelijkheid halve, geef je ook altijd een volmacht aan jouw advocaat zodat je niet aanwezig hoeft te zijn bij het verlijden van de akte of de afronding zoals we het noemen.   

Veel klanten denken dat ze dan meteen de woning kunnen betreden, wat ook zo is, MAAR, dan is meestal het water of de elektriciteit nog niet aangesloten. Dit duurt zo’n 2 tot 3 weken om alles op jouw naam te zetten.    

Bij sommige makelaars wel, maar, bij ons helemaal niet! Er moeten trouwens nog meubelen worden aangekocht(mag je ook zelf laten overkomen van België/Nederland), een brandverzekering worden afgesloten, T.V. aansluiting, internet, Spaanse bankrekening om de maandelijkse water- en elektriciteitsrekening met domiciliëring te betalen, enz….dit zijn allemaal diensten welke bij ons zijn inbegrepen…van A tot Z dus!   

Zodus, nog even in een notendop betreft reservering/aankoop:   

Reservering 6.000€ tot 10.000€ (ter plaatse te betalen via bankkaart of instant overschrijving)aan de bouwpromotor reserveringscontract wordt opgemaakt en ondertekend door beide partijen.   

Na 1 maand 20%(kan verschillen van bouwpromotor tot bouwpromotor)van het aankoopbedrag aankoopcontract wordt opgesteld  door advocaat en ondertekend.   

Na 3 maand 20%   

Bij notaris overige 60% (afhankelijk van bouwheer tot bouwheer)   

Om je een idee te geven hoelang het bouwproces in beslag neemt, vanaf de dag van reservering zal dit telkens door de bouwpromotor worden medegedeeld, maar je mag in de meeste gevallen 8 tot 14 maanden rekenen.    

Meestal is men op tijd met de afwerking, maar er zijn bouwpromotors die in het aankoopcontract rekening houden met een speling van 3 maanden, dit afhankelijk van het weer, toelevering bouwmaterialen, enz…   

Bovenop het aankoopbedrag betaal je 10% B.T.W. en +/- 4% overige kosten zoals advocaat, notaris, zegelrecht, aansluiting water en elektriciteit…zodus hou rekening met 14% kosten bovenop de aankoopprijs van de woning.   

Vb.: Aankoop woning 100.000€ +14% = 114.000€